X

X
{eks}
I. буквата X
II. 1. буквата X
2. мат. хикс, неизвестна величина, неизвестно, прен. нещо неизвестно, неизвестна личност
3. ам. десетдоларова банкнота
4. знак за означаване на, подпис на неграмотен човек, филм, неподходящ за малолетни, целувка (в писмо, телеграма и пр.), грешка и пр
III. 1. v (x-ed, x'd, xed, x-ing, x'ing) ам. разг. отбелязвам със знака x (и с in)
2. зачерквам със знака х (и с out)
* * *
{eks} буквата X(2) {eks} n 1. буквата X; 2. мат. хикс, неизвестна величина, неизве{3} {eks} v (x-ed, x'd, xed {ekst}; x-ing, x'ing {'eksin} ) ам.
* * *
1. i. буквата x 2. ii. буквата x 3. iii. v (x-ed, x'd, xed, x-ing, x'ing) ам. разг. отбелязвам със знака x (и с in) 4. ам. десетдоларова банкнота 5. зачерквам със знака х (и с out) 6. знак за означаване на, подпис на неграмотен човек, филм, неподходящ за малолетни, целувка (в писмо, телеграма и пр.), грешка и пр 7. мат. хикс, неизвестна величина, неизвестно, прен. нещо неизвестно, неизвестна личност
* * *
X, x [eks] n (pl Xs, X's) 1. буквата х; 2. мат. хикс; прен. тайно влияние (фактор), фактор (влияние) с неизчислими последици; 3. ам. разг. банкнота от десет долара; XX (double -x), XXX (triple -x) видове бира; с x се отбелязват целувки в края на писмо, напр. hope to see you soon, all my love, Joan, xxx.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”